سولیکو

  معرفی گروه سولیکو
  تاریخچه
  اهداف سازمانی
  ارزشهای سازمانی
  برند های سولیکو
  شرکتهای زیر مجموعه
 

  معرفی گروه سولیکو
  تاریخچه
  اهداف سازمانی
  ارزشهای سازمانی
  برند های سولیکو
  شرکتهای زیر مجموعه
 

تاریخچه
  تاریخچه
 
گروه صنایع غذایی سولیکو با 30 سال تجربه در صنایع غذایی بویژه لبنیات ، گوشت، بستنی و نوشیدنی توانسته نام های تجاری معروفی را عرضه نماید.
توضیحات کامل تر در مورد تاریخچه ی گروه در زیر نشان داده شده است:

1351: اخذ نمایندگی از شرکت های مختلف اروپا و آمریکا
1357: سهامدار ی و فروش طیور شرکت گوشت گیلان
1358: اخذ مجوز تولید همبرگر (مجوز شخص حقیقی)
1358: ثبت شرکت دماس (اولین کارخانه تولید سوسیس و کالباس)
1361: ثبت شرکت گوشت تهران(ارتقاء مجوز از شخص حقیقی به مجوز نهاد قانونی)
1361: توسعه خطوط تولیدی( همبرگر به سوسیس و کالباس)
1363: ثبت شرکت غذاهای دریایی بوشهر (تن ماهی و محصولات سوسیس ماهی)
1364: ثبت شرکت گوشتی آمل در آمل
1364: ثبت شرکت گوشتی بوشهر
1366: ثبت شرکت گوشتی کرمانشاه
1367: ثبت شرکت آس در یاسوج (تولید عصاره شیرین بیان و صادرات آن به اروپا)
1368: ثبت شرکت نوید پوشش در کرج (محصولات بسته بندی نایلونی)
1368: ثبت شرکت لبنی جنوب در شیراز (رامک)
1368: ثبت شرکت تجاری شمیم
1370: ثبت سیستم جمع آوری شیر بصورت گسترده
1371: ثبت شرکت لبنی کاله و آغاز تولید محصولات سفید
1372: گسترش خطوط تولید کاله (محصولات بستنی)
1373: گسترش خطوط تولید کاله (محصولات پنیر)
1374: گسترش خطوط تولید کاله (UHT)
1375: ثبت شرکت بسته بندی و چاپ کاج
1376: گسترش خطوط تولید کاله (شیر و پودرهای صنعتی)
1376: بهینه سازی نمونه های کسب و کار (رهایی از کسب و کارهای مختلف)
1376: جدایی از شرکت گوشتی و دریایی بوشهر
1377: جدایی از شرکت رامک و آس
1378: جدایی از شرکت داماس
1383: ساختار بندی مجدد شرکت لبنی کاله (تشکیل SBU)
1385: ثبت شرکت نوشیدنی ایران برتر
1386: ثبت شرکت بهاران گل (بستنی)
1386:ثبت شرکت فیله طیور (بسته بندی گوشت)
1387:ثبت شرکت کوچین (سس)
1387: ثبت شرکت کاله تهران (لبنیات)
1388:استراتژی ساختاربندی مجدد بانی چو

 
  تاریخچه
 
گروه صنایع غذایی سولیکو با 30 سال تجربه در صنایع غذایی بویژه لبنیات ، گوشت، بستنی و نوشیدنی توانسته نام های تجاری معروفی را عرضه نماید.
توضیحات کامل تر در مورد تاریخچه ی گروه در زیر نشان داده شده است:

1351: اخذ نمایندگی از شرکت های مختلف اروپا و آمریکا
1357: سهامدار ی و فروش طیور شرکت گوشت گیلان
1358: اخذ مجوز تولید همبرگر (مجوز شخص حقیقی)
1358: ثبت شرکت دماس (اولین کارخانه تولید سوسیس و کالباس)
1361: ثبت شرکت گوشت تهران(ارتقاء مجوز از شخص حقیقی به مجوز نهاد قانونی)
1361: توسعه خطوط تولیدی( همبرگر به سوسیس و کالباس)
1363: ثبت شرکت غذاهای دریایی بوشهر (تن ماهی و محصولات سوسیس ماهی)
1364: ثبت شرکت گوشتی آمل در آمل
1364: ثبت شرکت گوشتی بوشهر
1366: ثبت شرکت گوشتی کرمانشاه
1367: ثبت شرکت آس در یاسوج (تولید عصاره شیرین بیان و صادرات آن به اروپا)
1368: ثبت شرکت نوید پوشش در کرج (محصولات بسته بندی نایلونی)
1368: ثبت شرکت لبنی جنوب در شیراز (رامک)
1368: ثبت شرکت تجاری شمیم
1370: ثبت سیستم جمع آوری شیر بصورت گسترده
1371: ثبت شرکت لبنی کاله و آغاز تولید محصولات سفید
1372: گسترش خطوط تولید کاله (محصولات بستنی)
1373: گسترش خطوط تولید کاله (محصولات پنیر)
1374: گسترش خطوط تولید کاله (UHT)
1375: ثبت شرکت بسته بندی و چاپ کاج
1376: گسترش خطوط تولید کاله (شیر و پودرهای صنعتی)
1376: بهینه سازی نمونه های کسب و کار (رهایی از کسب و کارهای مختلف)
1376: جدایی از شرکت گوشتی و دریایی بوشهر
1377: جدایی از شرکت رامک و آس
1378: جدایی از شرکت داماس
1383: ساختار بندی مجدد شرکت لبنی کاله (تشکیل SBU)
1385: ثبت شرکت نوشیدنی ایران برتر
1386: ثبت شرکت بهاران گل (بستنی)
1386:ثبت شرکت فیله طیور (بسته بندی گوشت)
1387:ثبت شرکت کوچین (سس)
1387: ثبت شرکت کاله تهران (لبنیات)
1388:استراتژی ساختاربندی مجدد بانی چو